Activis
NETmaster
VDmaster
VoiceLink
english
Activis
Activis
Informacja

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 16 kwietnia 2014r Sąd postanowił ogłosić upadłość Actvis Polska Sp. z o.o.

Postanowienie Sądu sygn. akt. XI GU 26/14 podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie lokalnej.

Sąd postanowił:

  • ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Activis Polska Sp z o.o.
  • wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w teminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości
  • wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzech miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym
  • wyznaczyć sędziego - komisarza w osobie SSR Marka Sachajko
  • wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Fuglewicz

Z pełnym tekstem Postanowienia można się zapoznać tutaj

Seria NETmaster
NETmaster VLE
Ethernet i V35 w E1
Image
NETmaster VLE jest czteroportowym multiplekserem obsługującym dwa interfejsy E1 i po jednym interfejsie V.35 i Ethernet. Umożliwia transmisję danych ze styku V.35 oraz ramek Ethernetu w wydzielonych kanałach strumieni E1.
Seria VDmaster
VDmaster MPG
Poczta głosowa w sieci VoIP
Oprogramowanie na komputer PC obsługujące wiadomości głosowe dla  20,50 lub 100 kont abonenckich. Moduł MPG współpracuje z systemem VDmaster od wersji   B 08.01.09. Activis. Bez ograniczeń w komunikacji.
2008 © Activis sp. z o. o. All rights reserved.
Strona główna
Aktualności
Współpraca
Nasi Klienci
Kontakt
Praca